Onderneming

Hoe moet het nu met de onderneming?

De praktijk leert dat er bij een scheiding veel discussie ontstaat over de verdeling van de waarde van een onderneming.

Hoe de waarde van een onderneming mogelijk wordt verrekend hangt af van meerdere factoren. Ten eerste of uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeenschap was of onder voorwaarden. En of dat vóór of na 1 januari 2018 was, aangezien er dan verschillende regels gelden. Ten tweede is de rechtsvorm van de onderneming van belang. Is de onderneming een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, of een besloten vennootschap (BV)? Al deze factoren hebben invloed op de manier waarop de waarde van de onderneming wordt verdeeld.

Een goede verrekening van de waarde(n) die een onderneming vertegenwoordigt is zeer ingewikkelde materie. Wij adviseren u graag over. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

 

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.