Partners
in familierecht
+ erfrecht

Als er veel op het spel staat

Wij zijn advocaten en mediators die specialistische kennis hebben van familierecht en erfrecht. Wij staan particulieren en ondernemers juridisch bij op momenten in hun leven dat er veel op het spel staat. Bijvoorbeeld bij een scheiding, of bij het regelen of afwikkelen van een nalatenschap.

“WIJ HELPEN ONZE CLIËNTEN REGIE TE HOUDEN OVER HUN INGEWIKKELDE SITUATIE.”

mr. H.S. (Hilde) Van Keeken
advocaat | mediator
Lees meer >

mr. A.J.G. (Jelle) Jukema
advocaat | mediator | collaborative lawyer
Lees meer >

Alimentatie per 1 januari 2020 omhoog met 2,5 procent

Partner- en kinderalimentatie gaan vanaf 1 januari 2020 omhoog met 2,5 procent, om in de pas te blijven met de gestegen lonen in Nederland.

Jukema Van Keeken advocaten doen mee met de dag van de erfenis

Een de-escalerende aanpak van een deskundig erfrechtspecialist kan helpen om de nalatenschap toch naar ieders tevredenheid af te wikkelen. Beter is het natuurlijk wanneer conflicten voorkómen worden. De advocaten van de vFAS en de notarissen van de VMN zijn gespecialiseerd in het erfrecht en zullen bij nalatenschapsconflicten altijd naar oplossingen zoeken door middel van overleg en/of mediation.

Contact

mr. H.S. (Hilde) van Keeken
hilde@jukemavankeeken.nl
085 0661262

Algemeen telefoonnummer: 
085 0661260

mr. A.J.G. (Jelle) Jukema
jelle@jukemavankeeken.nl
085 0661261

Bel me voor een verkennend gesprek.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.