Partners
in familierecht
+ erfrecht

Als er veel op het spel staat

Wij zijn advocaten en mediators die specialistische kennis hebben van familierecht en erfrecht. Wij staan particulieren en ondernemers juridisch bij op momenten in hun leven dat er veel op het spel staat. Bijvoorbeeld bij een scheiding, of bij het regelen of afwikkelen van een nalatenschap.

“WIJ HELPEN ONZE CLIËNTEN REGIE TE HOUDEN OVER HUN INGEWIKKELDE SITUATIE.”

mr. H.S. (Hilde) Van Keeken
advocaat | mediator
Lees meer >

mr. A.J.G. (Jelle) Jukema
advocaat | mediator | collaborative lawyer
Lees meer >

Kinderen beter betrekken bij ouderschapsplan

Contact

mr. H.S. (Hilde) van Keeken
hilde@jukemavankeeken.nl
085 0661262

Algemeen telefoonnummer: 
085 0661260

mr. A.J.G. (Jelle) Jukema
jelle@jukemavankeeken.nl
085 0661261

Bel me voor een verkennend gesprek.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.