Uit elkaar. Wat nu?

We gaan uit elkaar. Hoe nu verder?

We zijn getrouwd

Bij een scheiding staat er veel op het spel. Emotioneel én financieel. Wij helpen u om de regie te houden over uw ingewikkelde situatie om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Als u gaat scheiden, moet u goede afspraken maken.

Over wat u samen heeft opgebouwd. Zoals uw vermogen, waaronder uw huis en de boedel. Over de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, als u die heeft. Maar u moet ook aan de toekomst denken. Wat gebeurt er straks met opgebouwde pensioenaanspraken? Is er sprake van partneralimentatie? En wat als u een onderneming heeft? Alle afspraken die u hierover maakt worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Als u kinderen heeft jonger dan 18 jaar, moet u afspraken maken over de zorg van de kinderen. En over kinderalimentatie.  Al deze belangrijke afspraken worden in een ouderschapsplan vastgelegd.

Wij begeleiden onze cliënten bij het maken en vastleggen van al deze belangrijke onderlinge afspraken.

Nadat u een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan heeft getekend, zorgen wij dat de rechter de scheiding uitspreekt. Vervolgens zorgen wij voor de verdere afhandeling van de scheiding.

Komt u er samen echt niet uit? Dan is de rechtbank vaak de enige overgebleven weg. Ook dan staan Jukema Van Keeken u bij met raad en daad.

Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie. Wij zullen naar u luisteren en u in heldere taal adviseren.

We hebben een geregistreerd partnerschap.

Het einde van een relatie is een ingrijpende gebeurtenis, met aanzienlijke persoonlijke en financiële consequenties. Wij helpen u om de regie te houden over uw ingewikkelde situatie om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Heeft u geen kinderen, of zijn uw kinderen ouder dan 18 jaar? Dan hoeft u niet naar de rechter, maar stelt u een overeenkomst op waarin staat dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Hierin staan ook afspraken over zaken die nu én straks belangrijk voor u zijn. Zoals de verdeling van vermogen, de afwikkeling van eventuele partnerschapsvoorwaarden, maar ook wat u doet met alimentatie en pensioenaanspraken.

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet de rechter uw geregistreerd partnerschap ontbinden. Wij helpen u een convenant en een ouderschapsplan op te stellen.

Komt u er samen echt niet uit? Dan is de rechtbank vaak de enige overgebleven weg. Ook dan staan Jukema Van Keeken u bij met raad en daad.

Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie. Wij zullen naar u luisteren en u in heldere taal adviseren.

We wonen samen.

Woont u samen en gaat u uit elkaar? Dan moet u samen goede afspraken maken over hoe u verder gaat. U hoeft hiervoor dan niet naar de rechtbank. Toch kan het raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen.

Als u een samenlevingsovereenkomst heeft, kunt u zich in principe beroepen op de afspraken die hierin zijn vastgelegd over uw samenleving, uw vermogen, waaronder bijvoorbeeld een huis en  boedel. Ondanks deze schriftelijke afspraken ontstaan er regelmatig conflicten als twee mensen uit elkaar gaan. Die gaan vaak over de verrekening van de financiële kant van de relatie en over de vraag wie waar recht op heeft.

Komt u er samen echt niet uit? Dan is de rechtbank vaak de enige overgebleven weg. Ook dan staan Jukema Van Keeken u bij met raad en daad.

Heeft u geen samenlevingsovereenkomst? Ook dan kunnen er conflicten ontstaan. Bij het ontbreken van duidelijke afspraken – of het bestaan van stilzwijgende afspraken – komen mensen vaak in een ingewikkelde juridische situatie terecht. Dan is juridische ondersteuning bij de vermogensrechtelijke afwikkeling aan te raden.

Heeft u kinderen? Dan moet u afspraken maken over de verdeling van de zorg, de opvoeding van de kinderen en over de kinderalimentatie. Een ouderschapsplan, dus.

Wij begeleiden en adviseren u als uw relatie niet meer werkt. Zodat u weer verder kunt met uw leven.

Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie. Wij zullen naar u luisteren en u in heldere taal adviseren.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.