Schenkingen erflater tijdens leven

Wat is de invloed van schenkingen die de erflater tijdens zijn leven heeft gedaan?

Wanneer u erfgenaam bent dan kunnen tijdens het leven van de erflater gedane schenkingen van betekenis zijn voor de omvang van wat u als erfgenaam nog uit de nalatenschap krijgt.

Wanneer u legitimaris bent, dus een afstammeling van de overledene met recht op een minimaal wettelijk erfdeel bent, zijn tijdens het leven van de erflater gedane schenkingen van belang voor de vaststelling van de grootte van uw minimale wettelijke erfdeel (de legitimaire massa) 

Maar er zijn ook schenkingen die niet worden meegenomen bij de vaststelling van de omvang van de legitimaire massa.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

 

Contact

mr. H.S. (Hilde) van Keeken
hilde@jukemavankeeken.nl
085 0661262

Algemeen telefoonnummer: 
085 0661260

mr. A.J.G. (Jelle) Jukema
jelle@jukemavankeeken.nl
085 0661261

Bel me voor een verkennend gesprek.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.