Problemen bij afwikkeling

Als de nalatenschap maar niet wordt afgewikkeld. Wat kan ik doen?

Wat u kunt doen is afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

Van belang is bijvoorbeeld, of de erflater een testament heeft opgesteld, waarin hij een executeur heeft benoemd. Doet deze zijn werk goed, geeft hij voldoende informatie of laat hij steken vallen?

Ook is het van belang, of de nalatenschap door alle erfgenamen zuiver of beneficiair is aanvaard. Of hebben sommigen de nalatenschap verworpen.

Zijn er veel schulden of niet?

Soms zijn ook nog niet alle erfgenamen bekend en loopt daarnaar nog een onderzoek, waardoor de nalatenschap niet kan worden afgewikkeld.

Wanneer een nalatenschap eerst moet worden vereffend kan dat ook leiden tot vertraging in de afwikkeling van de nalatenschap. Dit speelt vooral wanneer de vereffenaars – de erfgenamen, tenzij deze door de rechtbank zijn benoemd – niet op één lijn zitten.

Vaak is onenigheid tussen de erfgenamen de reden dat de nalatenschap maar niet wordt afgewikkeld.

Wat u kunt doen is dus sterk afhankelijk van vele factoren.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.