Wij luisteren naar u
en spreken klare taal

Jukema Van Keeken​

Wij zijn advocaten die specialistische kennis hebben van familierecht en erfrecht. Wij staan particulieren en ondernemers juridisch bij op momenten in hun leven dat er veel op het spel staat. Bijvoorbeeld bij een scheiding, of bij het regelen of afwikkelen van een nalatenschap. Daarbij helpen wij onze cliënten om de regie te houden over hun ingewikkelde situatie en de belangrijke beslissingen die ze moeten nemen.

Dat doen we door goed naar hen te luisteren en in klare taal hun juridische en persoonlijke positie te bespreken. We zijn duidelijk over wat er mogelijk is – en wat niet – en welke consequenties juridische keuzes hebben. Vaak komen we er in onderling overleg uit. Soms lukt dat niet en gaan we naar de rechter. In beide gevallen streven we naar een zo goed mogelijk resultaat voor onze cliënten.

Klik hieronder voor een korte kennismaking.

mr. H.S. (Hilde) van Keeken
advocaat | mediator
Lees meer >

mr. A.J.G. (Jelle) Jukema
advocaat | mediator | collaborative lawyer
Lees meer >

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.