Eén ouder overleden, de ander hertrouwd

Als één van mijn ouders is overleden en de andere opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft dat dan erfrechtelijke gevolgen voor mij?

Dat kan het geval zijn. Van belang daarbij is of u uw deel uit de nalatenschap van de al overleden ouder hebt ontvangen of dat de langstlevende ouder daarover kan beschikken op grond van de regels van de ‘Wettelijke verdeling‘ dan wel op grond van het testament, zoals een ‘langstlevende testament’ van de ouder die al is overleden. Het risico bestaat dan dat een deel van die nalatenschap niet meer bij u terecht komt. 

In geval van de ‘Wettelijke verdeling’, kent daarvoor een aantal beschermende bepalingen, de zogenaamde ‘Wilsrechten’. Deze rechten zijn overigens complex. 

Als de ouders een testament bij de notaris hebben laten opstellen waarin de “Wettelijke verdeling” van toepassing is, dan zal vaak als extra bepaling zijn opgenomen dat de vordering van het kind direct opeisbaar wordt wanneer bij hertrouwen of aangaan van een geregistreerd partnerschap geen huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden worden gemaakt, waarbij het vermogen van de echtgenoten of partners geheel gescheiden blijft.

Goede begeleiding en advisering over deze materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.