Erfrecht

Vragen en antwoorden over erfrecht

Op deze pagina vindt u informatie over belangrijke erfrechtkwesties en geven we antwoord op vragen die we dagelijks krijgen van onze cliënten.

Erfgenaam of niet?
 

 • Erfgenaam of niet?
 • Versterf en Testamentair erfrecht
 • Wettelijke verdeling
 • Langstlevende testament

Eén ouder overleden, de andere hertrouwd

 • Wat zijn de gevolgen?

Ik ben onterfd
 

 • Wat zijn mijn rechten?

Ik ben erfgenaam.
En dan?

 • Wat zijn mijn opties?
 • Verdelen. Hoe gaat dat?
 • Moet ik belasting betalen?

Over legaten
 

 • Wat is een legaat?

Er is een executeur
 

 • Wat betekent dat?

Er is een bewindvoerder

 • Wat betekent dat?

Problemen bij afwikkeling  

 • Het duurt te lang. Wat nu?

Vereffenen nalatenschap  

 • Wat is vereffenen?

Schenkingen erflater tijdens leven

 • Wat zijn de gevolgen?

Hoe maken we afspraken?  

 • Mediation
 • Naar de rechter

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.