Er is een executeur

Er is een executeur benoemd. Wat betekent dat voor mij?

De erflater kan in zijn testament één of meer executeurs benoemen. Deze is iemand die de erflater vertrouwt en aan wie hij de taak heeft gegeven om de nalatenschap te beheren en het nodige te doen om deze af te wikkelen. Een executeur kan overigens ook één van de erfgenamen zijn. De taken en bevoegdheden van een executeur staan duidelijk in de wet beschreven. De erflater kan in zijn testament ook nog aanvullende taken en bevoegdheden hebben opgenomen.

Een executeur moet bijvoorbeeld een boedelbeschrijving maken, zodat inzichtelijk is welke goederen en schulden tot de nalatenschap behoren.

Een executeur moet ook de erfgenamen informeren over wat hij doet.

Een executeur mag ook goederen verkopen als dat nodig is om schulden te voldoen.

Wanneer de erflater aan de executeur ook nog een ‘afwikkelingsbewindvoering’ heeft gegeven dan mag hij zelfstandig de nalatenschap verdelen.

Er ontstaat vaak discussie tussen de erfgenamen en de executeur, meestal over de manier waarop hij zijn taken uitoefent. 

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.