Pensioenaanspraken

Hoe zit het met pensioenaanspraken?

Hoe wordt pensioen verdeeld dat is opgebouwd toen we nog bij elkaar waren?

Bij de verdeling van opgebouwde pensioenaanspraken kunt u onderling afspraken maken, of de regels van De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) volgen. Dit laatste gebeurt het vaakst. De Wet VPS regelt hoe u omgaat met het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerde partnerschap heeft opgebouwd.

Uitgangspunt van deze wet is dat beide partners aanspraak kunnen maken op de helft van de pensioenrechten die tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap zijn opgebouwd. U krijgt echter geen geld bij de scheiding of de ontbinding van het geregistreerde partnerschap, maar pas vanaf de datum waarop degene die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat. U krijgt dan ook maandelijks van de pensioenuitvoerder een bedrag. Dat wordt verevenen genoemd.

Daartoe moet u binnen twee jaar na de scheiding of ontbinding van het geregistreerde partnerschap, de pensioenuitvoerder informeren dat u definitief uit elkaar bent.

Is het pensioen bij een pensioenfonds opgebouwd? Dan keert deze de maandelijkse pensioenuitkering rechtstreeks uit aan degene die een vereveningsaanspraak heeft. 

U kunt over de pensioenrechten ook schriftelijk andere afspraken maken en die doorgeven aan de pensioenuitvoerder, die daarmee dan rekening houdt.

Heeft u in uw eigen BV een pensioenvoorziening getroffen, dan wordt het wat ingewikkelder. Ook omdat er vanwege een nieuwe wet er nu geen pensioenrechten in eigen beheer meer kunnen worden opgebouwd. Bovendien kunnen de opgebouwde pensioensaanspraken worden afgekocht of worden omgezet in een ander systeem dat formeel niet meer als pensioen kan worden aangemerkt. Aan de uitvoering van deze wet kleven nogal wat haken en ogen, met name wanneer u al gescheiden bent, of gaat scheiden.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

Wat zijn de regels met betrekking tot partnerpensioen?

Als uw ex-partner komt te overlijden kan het zijn dat u aanspraak kunt maken op partnerpensioen. Er moet dan worden onderzocht wat het pensioenfonds hierover zegt in het pensioenreglement.

Zijn de pensioenrechten in eigen beheer opgebouwd (door middel van een voorziening in de BV waarvan u of uw ex-partner enige aandeelhouder is), dan wordt het wat ingewikkelder.

In de eerste plaats zal de vraag beantwoord moeten worden of de afspraken die uw ex-partner heeft gemaakt met de vennootschap over het pensioen, ook betrekking hebben op partnerpensioen.

En als er dan een regeling is getroffen, zijn vragen als ‘’Is de voorziening voldoende?’’, of ‘’Wat als de BV failliet gaat?’’ realistisch.

Daar komt bij dat als gevolg van een nieuwe wet er nu geen pensioenrechten in eigen beheer meer kunnen worden opgebouwd. Bovendien kunnen de opgebouwde pensioensaanspraken worden afgekocht of worden omgezet in een ander systeem dat formeel niet meer als pensioen kan worden aangemerkt, waardoor het partnerpensioen komt te vervallen.

Aan de uitvoering van deze wet kleven nogal wat haken en ogen, met name wanneer u al gescheiden bent, of gaat scheiden.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.