Hoe maken we afspraken?

Er samen uit komen: mediation

U hoeft bij een scheiding uw lot niet in handen van een rechter te leggen. Kiest u voor mediation, dan lost u geschillen op zonder dat de rechtbank daarin een beslissende rol heeft. U houdt regie op de uitkomst van uw echtscheidingsproces. Een ander voordeel: mediation is goedkoper dan een gerechtelijke procedure en bespaart u veel tijd.

Jukema Van Keeken treden op als gekwalificeerde en onpartijdige mediators. Wij behartigen niet de belangen van één partij, maar zijn er voor u beiden.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn belangrijke waarden bij mediation. Wij bieden een omgeving waarin u beiden openheid van zaken kunt geven en oog kunt hebben voor elkaars belangen.

Wij nemen met u de juridische aspecten door en bespreken mogelijkheden om ingewikkelde vraagstukken op te lossen. U neemt samen belangrijke beslissingen over de kinderen, alimentatie en de verdeling en/of verrekening van vermogen en goederen.

Ten slotte leggen wij de afspraken die u met elkaar heeft gemaakt vast in een overeenkomst en een ouderschapsplan. Waar nodig zorgen wij voor de verdere juridische afhandeling.

Jukema Van Keeken begeleidt mensen die uit elkaar gaan. Zodat zij weer verder kunnen met hun leven.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

Er samen uit komen: overlegscheiding

U hoeft bij een scheiding uw lot niet in handen van een rechter te leggen. Kiest u voor een overlegscheiding (ook wel collaborative genoemd), dan lost u geschillen op met uw eigen advocaat, zonder dat de rechter daarin een beslissende rol heeft. U houdt regie op de uitkomst van uw echtscheidingsproces. Een overlegscheiding is goedkoper dan een gerechtelijke procedure en bespaart u veel tijd.

Bij een overlegscheiding wordt gebruikgemaakt van mediationtechnieken. Het uitgangspunt is dat u gezamenlijk tot een oplossing komt. Onder leiding van een getrainde coach voert u gezamenlijk gesprekken. Er is ook vaak een financieel expert betrokken, om u in financieel en fiscaal opzicht goed te begeleiden.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn belangrijke waarden bij een overlegscheiding. Wij bieden een omgeving waarin u beiden openheid van zaken kunt geven en oog kunt hebben voor elkaars belangen.

Wij nemen met u de juridische aspecten door en bespreken mogelijkheden om ingewikkelde vraagstukken op te lossen. U neemt samen beslissingen over de kinderen, alimentatie en de verdeling van vermogen en goederen.

Ten slotte leggen wij de afspraken die u met elkaar heeft gemaakt vast in een overeenkomst en een ouderschapsplan. Waar nodig zorgen wij voor de juridische afhandeling.

Jukema Van Keeken begeleidt mensen die uit elkaar gaan. Zodat zij weer verder kunnen  met hun leven.

 

Als het samen niet lukt: naar de rechter

Als u samen afspraken heeft gemaakt over uw echtscheiding, beperkt de inspanning van de advocaat zich tot het indienen van een gezamenlijk verzoek bij de rechter. Deze doet vervolgens schriftelijk uitspraak. U hoeft dan niet zelf naar de rechtbank.

Lukt het niet om tot overeenstemming te komen? Of vindt u het belangrijk dat er een uitspraak wordt gedaan over een juridisch vraagstuk dat betrekking heeft op uw echtscheiding? Dan kunt om een inhoudelijk oordeel van de rechter vragen. 

Naar de rechter gaan betekent niet dat er per definitie een langdurige juridische strijd ontstaat. Het kost over het algemeen wel meer tijd en geld dan een scheiding die in goed onderling overleg plaatsvindt. In veel gerechtelijke procedures is het wettelijk verplicht dat u zich laat vertegenwoordigen door een advocaat. 

Jukema Van Keeken begeleidt mensen die uit elkaar gaan. Zodat zij weer verder kunnen met hun leven.

 

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.