Over legaten

Wat is een legaat?

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking op grond waarvan door de erflater aan u een duidelijk omschreven recht of één of meer goederen zijn toegekend.

Soms verbindt de erflater daaraan een verplichting. Dat wordt een ‘legaat onder last’ genoemd.

U kunt als erfgenaam een legaat toegekend hebben gekregen, maar u hoeft geen erfgenaam te zijn om een legaat te krijgen.

De erflater kan bijvoorbeeld aan u als goede vriend een kunstwerk of een collectie boeken legateren.

Ook kunnen ‘goede doelen’ legaten worden toegekend.

U kunt van de erfgenamen verlangen, dat zij het legaat aan u afgeven.

De wet kent een aantal speciale regels die van toepassing zijn op legaten. 

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.