Er is een bewindsvoerder

De erflater heeft mijn deel of een aantal goederen ervan onder bewind gesteld. Welke gevolgen heeft dat voor mij?

In de wet zijn regels opgenomen die aangeven wanneer de erflater goederen onder bewind mag stellen.

Wanneer goederen onder bewind mogen worden gesteld, is de bewindvoerder in de uitoefening van zijn bevoegdheden gebonden aan de regels die in de wet staan en die de erflater in zijn testament verder nog heeft opgenomen.

Wat u nog wel en niet mag doen met de onder bewind gestelde goederen is mede afhankelijk van de reden waarom de goederen onder bewind zijn gesteld.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de goederen niet langer onder begint hoeven te worden gesteld. De wettelijke regels zijn alleen wel wat ingewikkeld.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.