Kinderen

Hoe maken we goede afspraken over de kinderen?

Afspraken vastleggen in een ouderschapsplan.

Gaat u uit elkaar en zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan heeft u in bijna alle gevallen een ouderschapsplan nodig. Niet alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Vaak ook als u heeft samengeleefd, met of zonder schriftelijke samenlevings-overeenkomst.

In het ouderschapsplan maakt u afspraken over:

– de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen; 

– de kinderalimentatie; 

– de verplichting om elkaar over de kinderen te informeren.

Lukt het u niet om samen een ouderschapsplan op te stellen? Jukema Van Keeken kunnen u hierbij professioneel begeleiden. Wij zijn gespecialiseerd in diverse vormen van bemiddeling en verstaan ons vak.

Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

Kinderalimentatie vaststellen

Ouders zijn verplicht naar draagkracht bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van kinderen die nog geen 21 jaar zijn. Die verplichting geldt ook voor stiefouders.

Kinderen die 21 jaar of ouder zijn kunnen alleen aanspraak maken op een bijdrage in hun levensonderhoud als zij daar aantoonbaar behoefte aan hebben. Zo’n bijdrage wordt alleen zelden toegewezen.

Ouders kunnen zelf afspraken maken over de financiële bijdrage die zij beiden gaan leveren. Als dat samen niet lukt, moet de rechter zich erover uitspreken. In beide gevallen is het regelen van kinderalimentatie een lastige en complexe opgave.

Behoefte en draagkracht, een korte uitleg

Hoe meer kinderen tot uw huishouding behoren, hoe meer geld u aan de kinderen uitgeeft. De kosten per kind worden dan gemiddeld wel lager.

Om vast te stellen hoeveel de ouders financieel moeten bijdragen aan de kinderen, maakt de rechter gebruik van de tabel ‘Kosten van kinderen’. Hiermee beschikt de rechter over een richtlijn om de hoogte van de bijdrage vast te stellen. Deze tabel wordt ieder jaar bijgewerkt op basis van de laatste gegevens van het NIBUD en het CBS. 

De rechter hanteert bij het vaststellen het volgende uitgangspunt: een kind mag niet slechter af zijn doordat de ouders zijn gescheiden. Aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders wordt berekend welke bijdrage de ouders moeten betalen.

Hebt u kinderen die ouder zijn dan 18 jaar en die bijvoorbeeld een studie of opleiding volgen? Dan wordt de behoefte van uw kind over het algemeen vastgesteld op basis van de normen die gelden op grond van de Wet Studiefinanciering.

Jukema Van Keeken begeleiden u bij het maken en vastleggen van goede afspraken over kinderalimentatie. Dat biedt zekerheid voor uw kind(eren) en voor u zelf. 

Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.