Vermogen en goederen

Hoe verdelen we alles?

Hoe verdelen we ons vermogen en onze goederen?

Voordat u geld en andere goederen kunt verdelen, of verrekenen, heeft u inzicht in uw situatie nodig. Dat begint met wat u heeft vastgelegd. 

Heeft u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Of geldt voor u de gemeenschap van goederen? En is dat van vóór of na 1 januari 2018? Want de regels die gelden verschillen dan namelijk. Als u heeft samengewoond, dan gelden de regels van de gemeenschap van goederen niet voor u. Maar dan kunnen er natuurlijk wel gemeenschappelijke goederen zijn.

Naast de vastgelegde afspraken spelen er bij de verdeling van goederen nog tal van andere, vaak complexe, zaken. U hebt misschien wel eens gehoord van vergoedingsrechten, verkochte goederen, ontslagvergoedingen en stamrechten, lijfrentepolissen en uitsluitingsclausules. Allemaal zaken waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Maar die wel van belang zijn voor u als u uit elkaar gaat.

Wij begeleiden en adviseren u op basis van uw persoonlijke en juridische situatie. Zodat u op basis van een faire verdeling of verrekening van de waarde van de goederen met de nodige zekerheid weer verder kunt met uw leven.

Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie. 

We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.

Het afwikkelen van een gemeenschap van goederen is niet eenvoudig. Is die vóór 1 januari 2018 tot stand gekomen dan gelden er andere regels dan ná 1 januari 2018. Met professionele juridische ondersteuning kunt u tot een zo goed mogelijke oplossing komen.

Situatie 1: We zijn vóór 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan.

In dit geval maakt het vermogen dat u voor die tijd bezat, deel uit van de gemeenschap. Heeft u schenkingen ontvangen, of vermogen uit een nalatenschap? Dan is het nuttig om te onderzoeken of die tot de gemeenschap behoren.

Situatie 2: We zijn ná 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan.

Vanaf 1 januari 2018 blijft vermogen dat u bezat voor het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap uw privévermogen. Dit geldt in principe ook voor schenkingen die u heeft ontvangen en vermogen uit een nalatenschap. Had u vóór 1 januari 2018 al een eigen onderneming, dat kan het ingewikkeld zijn om vast te stellen wat nu wel en niet tot de gemeenschap moet worden gerekend.

Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.  

We hebben huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Heeft u bij het aangaan van de voorwaarden goed nagedacht over wat u nu eigenlijk samen geregeld wilde hebben? En wat er zou gebeuren als het mis zou gaan? Over de uitleg van deze afspraken ontstaat geregeld discussie. 

Vaak moet er met elkaar worden afgerekend over bijvoorbeeld de waarde van de woning, de onderneming en ander vermogen dat is vergaard. Hoe groot is dan het bedrag wat moet worden afgerekend? En hoe gaat u dit financieren? Loopt de continuïteit van de onderneming dan geen gevaar? 

Jukema Van Keeken begeleiden mensen die uit elkaar gaan. Wij verstaan ons vak en zorgen dat u weer verder kunt met u leven.

Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.