Hoe maken we afspraken?

Er samen uitkomen: mediation.

Kiezen de betrokkenen bij de afwikkeling van een nalatenschap voor mediation, dan worden de geschillen opgelost zonder dat de rechtbank daarin een beslissende rol heeft. U houdt dan allemaal regie over de afwikkeling van de nalatenschap.

Mediation kan worden ingezet bij geschillen tussen erfgenamen, maar ook tussen erfgenamen en executeurs dan wel andere betrokkenen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Afhankelijk van hoe ingewikkeld de afhandeling van de nalatenschap is (juridisch en fiscaal) en wat de wensen van de betrokken zijn, kunnen ook meer mediators worden aangesteld.

Een bijkomend voordeel is dat mediation goedkoper is dan een gerechtelijke procedure en veel tijd bespaart.

Jukema Van Keeken treden op als gekwalificeerde en onpartijdige mediators. Wij behartigen niet de belangen van één partij, maar van alle betrokkenen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn belangrijke waarden bij mediation. Wij bieden een omgeving waarin alle partijen openheid van zaken kunnen geven en oog hebben voor elkaars belangen.

Wij nemen met u de juridische aspecten door en bespreken mogelijkheden om ingewikkelde vraagstukken op te lossen. U neemt samen belangrijke beslissingen over de manier waarop de nalatenschap kan worden afgewikkeld, waarbij ieders rol van belang is.

Ten slotte leggen wij de afspraken die u met elkaar heeft gemaakt vast in een overeenkomst. Vaak wordt de notaris bij de verdere afhandeling betrokken.

Jukema Van Keeken begeleiden bij de afwikkeling van nalatenschappen. Zodat het leven na de dood weer perspectief biedt.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

Als het samen niet lukt: naar de rechter.

Lukt het niet om tot overeenstemming te komen? Of vindt u het belangrijk dat er een uitspraak wordt gedaan over een juridisch vraagstuk dat betrekking heeft op uw positie als erfgenaam, legataris of ten aanzien van uw legitieme portie? Dan kunt om een inhoudelijk oordeel van de rechter vragen. 

Aan de rechter kan ook worden gevraagd de verdeling of de manier waarop vast te stellen. 

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is dan noodzakelijk. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.