Vereffenen nalatenschap

Ik heb wel eens gehoord dat een nalatenschap moet worden vereffend. Wat houdt dat in?

Vereffenen van een nalatenschap is erop gericht dat de schulden van de nalatenschap worden voldaan, voordat de nalatenschap wordt verdeeld.

Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard, moet in de regel de nalatenschap worden vereffend.

In de regel treden de gezamenlijke erfgenamen als vereffenaar op. Wanneer het niet goed botert tussen de erfgenamen, kan aan de Rechtbank worden gevraagd om een vereffenaar te benoemen.

Er zijn ook situaties, waarin aan de rechtbank een vereffenaar kan benoemen zonder dat de nalatenschap beneficiair is aanvaard.

De wet kent uitgebreide bepalingen met betrekking tot de vereffening van nalatenschappen. Welke bepalingen moeten worden nageleefd is afhankelijk van of de nalatenschap positief is of dat de schulden groter zijn dan de waarde van de goederen. In het algemeen kan gezegd worden dat er een verschil is tussen een lichtere (eenvoudigere) en een zwaardere vereffening. 

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

 

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.