foto bij artikel

Partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie.  Die wet bepaalt dat de duur van partneralimentatie in veel gevallen een stuk korter wordt. Als de wet is ingegaan – waarschijnlijk op 1 januari 2020 – geldt een alimentatieverplichting van maximaal vijf jaar. Nu is dat nog twaalf jaar. Een grote verandering dus.
De nieuwe wet is alleen van toepassing op echtgenoten die op of na 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank, of die op of na die datum een alimentatieverplichting overeenkomen. De wetswijziging heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen.
 
De duur van een alimentatieverplichting wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er zijn echter uitzonderingen, namelijk voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen:
 
  • Bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, is de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.
  • Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder, die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering is de komende zeven jaren van kracht.
  • Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, is er recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is (met een minimum van vijf en een maximum van twaalf jaar).
 
Als er een samenloop van omstandigheden is van meer uitzonderingen, dan geldt de langste termijn.
 
Naast de uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel van vijf jaar, kent het wetsvoorstel ook een hardheidsclausule. Dat betekent dat de rechter in schrijnende gevallen tot een langere duur van de alimentatieverplichting kan besluiten. 
 
Wilt u weten welke gevolgen deze nieuwe wetgeving heeft voor uw specifieke situatie, neem dan gerust contact met ons op.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.