Kinderen beter betrekken bij ouderschapsplan

Bij een scheiding of het beëindigen van een relatie staat er veel op het spel. Vooral als er kinderen zijn. De levens van alle betrokkenen veranderen ingrijpend. Niet alleen die van de volwassen partners die uit elkaar gaan, maar vooral die van de kinderen.
Wie uit elkaar gaat, en kinderen jonger dan 18 jaar heeft, is daarom wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Daarin staan alle afspraken over de verdeling van de zorg, de opvoeding van de kinderen en de kinderalimentatie. Een van de eisen die de wet stelt, is dat de ouders het ouderschapsplan bespreken met hun kinderen.
 
In de dagelijkse praktijk, echter, lukt het lang niet alle ouders om hier in goed overleg uit te komen. Kinderen worden in veel gevallen niet of nauwelijks betrokken bij de totstandkoming van het voor hen zo belangrijke ouderschapsplan. 
 
Om deze situatie te verbeteren, heeft de rechtbank Overijssel afgelopen jaar een proef gedaan met zogenaamde bruggesprekken. In zo’n gesprek bespreken ouders met hun kinderen aan de hand van een formulier een aantal concrete onderwerpen: de omgangsregeling, halen en brengen tijdens wisselingen, vakanties, verjaardagen, vrijetijdsbesteding, contact met de familie en schoolkeuze.  Per onderwerp wordt de reactie van de kinderen vastgelegd. Daarnaast wordt vastgelegd met welk ideeën de kinderen zelf komen, en hoe de ouders daar rekening mee houden in het ouderschapsplan. Het verslag van het bruggesprek gaat vervolgens samen met de ouderschapsregeling naar de rechter. Die heeft daardoor betere informatie, vaak in de woorden van de kinderen, en kan tot een betere beslissing komen.
 
De resultaten van die pilot waren veelbelovend. Ruim driekwart van de ouders heeft daadwerkelijk met de kinderen het ouderschapsplan besproken. Omdat ouders en kinderen door de rechter gestimuleerd worden om samen dat gesprek te voeren, is de positie van het kind verbeterd. De Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Tilburg publiceren later dit jaar wetenschappelijk onderzoek over de pilot. Als die ook positief zijn, staan de seinen op groen om deze aanpak in heel Nederland in te voeren.
 
Wordt vervolgd.
 

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.